استخدام مهندس معدن
شرایط احراز:

 • کارشناسی / کارشناسی ارشد مهندسی معدن (گرایش استخراج و اکتشاف)

 • حداقل 3 سال سابقه کار مشابه

 • تجربه در زمینه مدلسازی و تخمین ذخیره

 • تجربه در زمینه طراحی استخراج

 • آشنا با نرم افزارهای مهندسی معدن (NPV Scheduler, Datamine, Surpac )

 • محل فعالیت: دفتر مرکزی تهران به همراه ماموریت به معادن (استان مرکزی- خمین)


استخدام کارشناس زمین شناسی اقتصادی / تکتونیک

شرح وظایف:

  • برداشت‌های زمین شناسی جهت تهیه نقشه های زمین شناسی محدوده‌ها
  • نمونه برداری، انجام مطالعات و برداشت‌های زمین شناسی تراشه‌ها
  • انجام مطالعات سنگ شناسی و کانی‌شناسی مغزه‌های حفاری و تعیین فواصل نمونه گیری از مغزه ها
  • تهیه گزارشات زمین شناسی و اکتشافی و پی‌جویی، گزارشات کمی و تخصصی
  • نقشه برداری از سایت و تهیه نقشه‌های توپوگرافی و بروزرسانی آنها به صورت مستمر بر اساس تغییرات محیطی
  • محاسبه حجم‌های خاک‌برداری بصورت دوره‌ای
  • پیاده‌سازی نقاط حفاری RC و مغزه‌گیری و برداشت بعد از پایان حفاری
  • تایید و امضای نقشه‌ها و تنظیم گزارشات ادواری
  • انجام پی‌جویی و اکتشافات صحرایی در محدوده‌های معادن
  • نظارت بر صحت اجرای حفریات اکتشافی

  شرایط احراز:

  • مقطع تحصیلی: حداقل کارشناسی ارشد
  • رشته تحصیلی: زمین شناسی گرایش تکتونیک / اقتصادی
  • سن: ۲۵ الی ۳۵ سال
  • جنسیت: آقا
  • سابقه کار: حداقل 2 سال

   مهارت و دانش تخصصی:

  • تسلط بر Arc GIS یا AutoCAD
  • تسلط بر Data mine
  • توانایی تهیه نقشه زمین شناسی سطحی و تونلی و نمونه برداری و اجرای طرح اکتشاف
  • آشنایی با مدل های کانی سازی فلزی

  محل کار: استان مرکزی