ساختمان ها و فضای کاری
دفاتر مرکزی گروه، امکانات و شرایط مناسبی را برای حضور کارکنان فراهم آورده است. فضای کاری به صورت فضای باز (Open Office) طراحی شده تا ضمن ایجاد استانداردهای بین المللی برای طراحی فضاهای کاری، شرایط ارتباط و تعاملات کارکنان با هم و همچنین مدیران با کارکنان تسهیل شود. تهیه امکانات لازم برای برگزاری مسابقات ورزشی مانند فوتبال دستی، دارت، شطرنج و پینگ پنگ، ما را در رسیدن به این هدف یاری می رساند. 
سایت های کاری سازمان، مجهز به فضاهای اداری برای کارکنان است. برای ارتقای سلامت کارکنان و کمک به افزایش نشاط سازمانی، زمین های والیبال و فوتبال در نظر گرفته شده است. همچنین امکانات کافی برای تنیس روی میز و فوتبال دستی نیز فراهم گردیده است.

در گروه احسان به جز جلسات رسمی و مرتب ماهانه که بین مدیران و مدیریت ارشد سازمان و همچنین بین مدیران و پرسنل واحد برگزار می شود، جلسات غیر رسمی نیز جهت شنیدن نظرات کارکنان در فضای دوستانه و غیر رسمی برگزار می شود.

رعایت ایمنی، سلامت و حفظ محیط زیست
گروه احسان در راستای حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و ایجاد محیط کار ایمن، الزامات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست را رعایت نموده و در جهت پیشگیری از بیماری های شغلی و حفظ سلامت کارکنان تلاش می نماید.