حقوق و مزایا
پرداخت حقوق و مزایا در گروه احسان براساس نظام حقوق و دستمزد شرکت تعیین شده و بخشی از حقوق پرسنل به عملکرد آنها مرتبط خواهد بود.
مسابقات ورزشی
هر سه ماه یکبار مسابقه ورزشی در دفتر مرکزی و سایت های شرکت برگزار شده و در این مسابقات از افراد برگزیده تقدیر به عمل می آید.

توجه به خانواده کارکنان
خانواده کارکنان، آسودگی و آرامش آنها برای ما بسیار مهم است. تهیه بسته های ارزاق برای خانواده کارکنان، تقدیر از فرزندان محصل نمونه، اعطای کمک هزینه تحصیلی،
تهیه و اهدای هدایای روز کودک، برگزاری دوره های آموزشی برای خانواده کارکنان در سایت های معدنی، پرداخت بخشی از هزینه بیمه تکمیلی خانواده کارکنان
(همسر، فرزندان و والدین)، سعی در عدم انتقال کار به زمان استراحت کارکنان در منزل، از جمله برنامه های این گروه برای توجه و حمایت از خانواده کارکنان است.
موبایل سازمانی
برای رده های سرپرستی و بالاتر و همچنین افرادی که به دلیل نوع شغل شان تماس های مکرر دارند، سیم کارت و موبایل سازمانی تهیه می شود.
بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی درمان، به عنوان یک مزیت رفاهی فراتر از بیمه درمانی تامین اجتماعی برای کارکنان و خانواده ایشان در نظر گرفته شده است.
مناسبات
در پایان سال، شروع سال جدید، شب یلدا و تولد کارکنان برنامه هایی با حضور مدیریت ارشد سازمان برنامه ریزی و اجرا می شود.

دسترسی آسان به حمل و نقل شهری
در شهر شلوغ تهران دسترسی آسان به وسایل حمل و نقل عمومی می تواند به عنوان یک مزیت سازمانی و ملاک انتخاب یک سازمان باشد. فاصله کمتر از 50 متر به متروی میرداماد و دسترسی های آسان به نقاط مرکزی، اداری و تجاری رفت و آمد همکاران به شرکت را تسهیل نموده است.
ترویج فرهنگ و هنر
اهدای کتاب یا بن خرید کتاب به همکاران، برگزاری جلسات کتابخوانی، مسابقات عکاسی و کتابخوانی، و توجه به سنت هایی که ریشه در فرهنگ ملی ما دارند، از جمله برنامه های سازمان برای توجه به این امر است.